Ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығына ада 

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы

Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын нем

Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағи

Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі ме

Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов

О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения

Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет

Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи

Об утверждении Правил оказания стационарной помощи

Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления

Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или

Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы

Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности